Beste ouders, grootouders, buren, kennissen,…


Uw kerstaankoop kan afgehaald worden op vrijdag 11 december’20  tussen 14u en 18u op school.


In naam van alle kinderen… bedankt voor de steun!!


Kerstbomen


Pannenkoeken “DRIES”


Kerstrozen


Vragen over onze kertsverkoop? Mail dan naar kerstverkoop@svbeersel.be