Pedagogisch project

ONZE SCHOOL IS ALS EEN WARM NEST WAAR IEDER VOGELTJE OP ZIJN TEMPO LEERT VLIEGEN

 

1.    Wij gaan uit van onze christelijke identiteit.

Wij willen zorg hebben voor een eigentijdse geloofsopvoeding en een christelijk geïnspireerde school zijn.

2.    Wij zorgen voor een degelijk, boeiend en samenhangend inhoudelijk aanbod.

Wij willen een school zijn met een hart en ieder verdient een kroontje.
Wij willen een school zijn die het ganse kind ontwikkelt: hoofd, handen, hart
.

3.    We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend  opvoedingsklimaat.
           We willen een school zijn waar de kinderen leren leren en actief leren.
           We zoeken naar de beste aanpak om het leren te ondersteunen en te begeleiden.

4.    We werken aan de ontplooiing van elk kind.

Het kind staat centraal.
We besteden aandacht en tijd aan de gewone zorgvragen van alle kinderen.

5.    Onze school als gemeenschap

Onze school wordt gedragen door het hele team.
Ons opvoeden haalt kracht uit een goede samenwerking.
We willen onze taaleigenheid bewaren met respect van ieders eigenheid.

 

 

opvoeding

 

 

Opvoeden is kansen geven, bemoedigen, geduld hebben, steeds opnieuw beginnen, zelf enthousiast zijn en graag zien.